1.     Отчет за I квартал 2006 года

 

2.      Отчет за I I квартал 2006 года

 

3.      Отчет за III квартал 2006 года

 

4.    Отчет за IV квартал 2006 года

 

5.    Отчет за I квартал 2007 года

 

6.     Отчет за I I квартал 2007 года

 

7.    Отчет за III квартал 2007 года

 

8.    Отчет за IV квартал 2007 года

 

9.    Отчет за I квартал 2008 года

 

10.                      Отчет за II квартал 2008 года

 

11.                      Отчет за III квартал 2008 года

 

12.                      Отчет за IV квартал 2008 года

 

13.                      Отчет за I квартал 2009 года

 

14.                      Отчет за II квартал 2009 года

 

15.                      Отчет за III квартал .2009 года

 

16.                      Отчет за IV квартал 2009 года.

 

17.                      Отчет за I квартал 2010 года.

 

18.                      Отчет за II квартал 2010 года.

 

19.                      Отчет за III квартал 2010 года.

 

20.                      Отчет за IV квартал 2010 года.